Zakaži posetu
Pobeda industrijski park | izdavanje industrijskog prostora
PREUZMI BROŠURU
Slobodne carinske zone i pogodnosti za kompanije
Slobodne carinske zone i pogodnosti za kompanije

Slobodne carinske zone su prostori osmišljeni kako bi se podstakla proizvodnja i trgovina, a smanjili troškovi i administracija.

više o tome
industrijski park lokacija
Pandemija virusa COVID-19 uzrokovala je usporavanje globalne ekonomije. Velike promene u potražnji i izazovi sa distribucijom ukazali su na slabe tačke u globalnom načinu organizacije proizvodnje.

više o tome
industrijski park lokacija
Uticaj pandemije na proizvodnju
industrijski park lokacija
Prilagođavanje postojećeg prostora, umesto selidbe i premeštanja proizvodnje u veće objekte kada dođe do povećanja proizvodnje, smanjuje troškove i dovodi firmu do sledećeg nivoa uspeha...

više o tome
Važnost fleksibilnosti i adaptivnosti objekata za proizvodnju
Prednosti smeštanja proizvodnje u industrijski park su ogromne i odražavaju se na brojne aspekte biznisa. Od ušteda na različitim nivoima poslovanja do činjenice da radite u okruženju koje se u svakom trenutku prilagođava potrebama vašeg biznisa.

više o tome
industrijski park lokacija
Simbioza industrijskih parkova i lokalne zajednice
industrijski park lokacija
Obezbeđivanje industrijskog prostora sa pouzdanom infrastrukturom na odličnoj lokaciji često može biti ogromna prepreka za proizvodne biznise. Zbog toga se vremenom javila potreba za specijalizovanim rešenjem.

više o tome
Razlika između industrijske zone i industrijskog parka
Preduzeća koja se bave proizvodnom delatnošću u Srbiji imaju mogućnost da postanu deo industrijskog parka Pobeda, moderne platforme koja obezbeđuje sve preduslove za uspešno poslovanje.

više o tome
industrijski park lokacija
Lako do uspešne proizvodnje u Srbiji