zakazi posetu Zakaži posetu
Industrijski parkovi kao pokretači svetske ekonomije
PREUZMI BROŠURU
izdavanje industrijskog prostora
Industrijski parkovi kao pokretači svetske ekonomije

Značaj industrijskih parkova je ogroman za razvoj ekonomije, od lokalnog i regionalnog do globalnog nivoa. Oni predstavljaju moderne platforme koje pružaju odlične uslove za ulaganje i razvoj, podstiču industrijski razvoj, a zemljama donose velike benefite.

Na koji način industrijski parkovi već više od jednog veka oblikuju razvoj proizvodnje, trgovine, transporta i ekonomije uopšte, najbolje se može sagledati kroz uspešne primere i brojke.


Pozicija industrijskih parkova danas

U visoko razvijenim zemljama industrijski parkovi su ogromni biznis centri sa svom neophodnom infrastrukturom i na raskršćima ključnih transportnih veza. Stanarima je olakšano poslovanje, korišćenje resursa, primena kružnog modela poslovanja, smanjenje troškova i bolje upravljanje rizicima.

Najuspešniji primer u tom kontekstu je Kina koja je za četiri decenije prošla kroz neverovatan razvoj. U tom periodu otvoreno je 215 industrijskih parkova na nacionalnom nivou i preko 1000 parkova na nivou provincija. Parkovi su planski otvarani prema ekonomskim potrebama svake regije, ostvarujući tako ogroman ekonomski i industrijski razvoj. Kina je dosegla toliki nivo razvoja da danas pruža finansijsku i tehničku podršku parkovima pod okriljem Organizacije industrijskog razvoja Ujedinjenih nacija - UNIDO.

Za nerazvijene i srednje razvijene zemlje, industrijski parkovi su najefikasniji način da se stimuliše ekonomski razvoj, industrija modernizuje i prihvati inovacije, da se poveća broj radnih mesta. Najvažnije je da se razvojem parkova privlače strane investicije što ima stratešku važnost za ove zemlje.

Industrijska utopijaO razmerama koje parkovi mogu da donesu ekonomskom razvoju slikovito govori primer trećeg najvećeg američkog industrijskog parka i jednog od deset najvećih na svetu. To je MidAmerica Industrial Park koji postoji već 60 godina i nosi nadimak “industrijska utopija”. Sasvim zasluženo, jer je park udomio 80 kompanija, sa preko 4500 zaposlenih, a tu je smešten i Google-ov drugi najveći data centar.

MidAmerica industrijski park u svojoj ponudi uvek ima kapacitete spremne za izgradnju novih objekata prilagođenih potrebama stanara, lak pristup izvorima vode, uslugama upravljanja otpadnim vodama, izvorima energije, struju od čak 1900 MWatt. Brojne administrativne i poreske olakšice dolaze kao posebna pogodnost jer se park nalazi na teritoriji plemena Čeroki. To je jedna od brojnih oblasti pod posebnim statusom u okviru pravnog sistema SAD unutar koje je moguće ostvariti drugačije, povoljnije uslove za poslovanje.

Industrijski parkovi u brojkamaKada se industrijski parkovi posmatraju iz ugla brojki, tu se među prvima izdvaja Indija sa 4347 parkova i 102209,27Ha raspoloživog zemljišta. Posmatrani pojedinačno prema površini, najveći svetski parkovi su:

1. Jubail Industrial City, Saudijska Arabija - 920 km2 - površina veća od Njujorka
2. Alberta’s Industrial Heartland, Kanada - 582 km2
3. Tahoe-Reno Industrial Center - Sjedinjene Američke Države - 432 km2
4. Yanbu Industrial City, Saudijska Arabija, 185 km2
5. KAEC Industrial Valley, Saudijska Arabija, 181 km2

Zanimljive su i brojke koje se tiču radnih mesta unutar industrijskih parkova. Prema dostupnim podacima u periodu od 2013. do 2019. godine, u Rusiji je utrostručen broj zaposlenih, sa početnih 56.770 stigli su do 163.650 aktivnih radnih mesta.

Poznati su i podaci o broju zaposlenih u Quonset parku koji je vodeća snaga razvoja na Roud Ajlendu u Americi. Nekada pomorska baza, ovaj industrijski park danas udomljava preko 200 kompanija i obezbeđuje 12.200 radnih mesta. Park je lider u kreiranju novih poslova, a trenutno čini 17% proizvodnih radnih mesta u državi. Lideri su i u podsticanju ekonomskog razvoja jer privlače 2 milijarde privatnih investicija.

Tačne brojke o industrijskim parkovima i njihovom uticaju na ekonomski razvoj Srbije još uvek nisu dostupne. Međutim, poznato je da se interesovanje investitora značajno povećava za ovaj tip objekata u regionu Jugoistočne Evrope i to je bio jedini sektor nekretnina koji je do kraja 2020. godine zabeležio porast investicija za čak 385% u vrednosti od 75 miliona evra.

Industrijski park - koncept budućnostiO značaju industrijskih parkova govori činjenica da je njihov koncept poslužio kao uzor za stvaranje novih platformi, kao što su agro-industrijski parkovi, tehnološki odnosno naučni parkovi, inovacioni distrikti i eko-industrijski parkovi. To svedoči o mogućnostima prilagođavanja ovog koncepta različitim uslovima, kao što je sve složenija svetska ekonomija i potreba za novim proizvodnim procesima i strukturama. Industrijski parkovi sa lakoćom odgovaraju na nove zahteve tržišta, unapređuju se i postaju integralni deo industrijskog razvoja i nadalje.

>