zakazi posetu Zakaži posetu
PREUZMI BROŠURU
uticaj slobodnih zona na industrijske parkove
Slobodne zone i njihov uticaj na Industrijske parkove

Slobodne zone predstavljaju jasno definisan i ograđen geografski prostor koji nije deo carinskog područja zemlje u kojoj se nalazi. Postoje u svim zemljama na svetu i za nepunih 40 godina njihov broj je porastao sa 800 na neverovatnih 5400.U slobodnim zonama se obavlja niz privrednih aktivnosti kao što su proizvodnja, dorada, prerada, usluge pakovanja, trgovina, bankarstvo, osiguranje, transportne usluge, usluge smeštaja, skladištenja i drugi poslovi.Na ovom području se takođe mogu naći carinske i špediterske ispostave, kao i preduzeća za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe. Slobodne carinske zone su generalno organizovane oko područja pogodnih za trgovinu kao što su luke, aerodromi, železnice i međunarodni putevi.Postoje različiti termini za slobodne zone poput:
- slobodne carinske zone
- slobodne ekonomske zone
- izvozno prerađivačke zone
- spoljnotrgovinske zone i dr.Svi ovi termini označavaju teritoriju sa posebnim pogodnostima koje jedna država daje, uglavnom, stranim investitorima. Te beneficije omogućavaju uvoz robe bez plaćanja carine, poreza, taksi i drugih dažbina uz niz dodatnih pogodnosti.Zašto su slobodne zone primamljive kompanijama?Kompanije koje posluju u okviru slobodne zone ostvaruju pravo na razne fiskalne i carinske olakšice i pogodnosti. Time uspevaju da znatno smanje troškove poslovanja što naravno utiče na visinu profita.Prema zvaničnim podacima Uprave za slobodne zone u okviru Ministarstva Finansija, u Srbiji posluje 215 multinacionalnih kompanija i zapošljeno je preko 40.000 ljudi u slobodnim zonama. U prethodne 3 godine ostvaren je promet od skoro 14 milijardi evra.Vrednost proizvodnje i izvoza u okviru slobodnih zona se takođe meri milijardama što je jasan indikator koliko kompanije zapravo žele i ovakvo poslovno okruženje. Proizvođače privlači i znatno olakšana administracija kao i pogodnosti izgradnje infrastrukture.Slobodne zone su zbog svojih pogodnosti često izbor izvozno/uvoznih proizvođača koji na ovaj način žele da steknu konkurentsku prednost na tržištu. Slobodne zone imaju snažnu podršku države što predstavlja veliki faktor stabilnosti i sigurnosti za proizvođače.Industrijski parkovi su generatori privrednog razvojaSa druge strane imamo industrijske parkove koji takođe imaju ogroman značaj u razvoju lokalne, nacionalne ali i svetske ekonomije. Oni od lokalnog tržišta prave primamljivo mesto za privlačenje stranih investicija, radne snage i ojačavaju konkurenciju.Industrijski parkovi olakšavaju poslovanje proizvođačima koje se odluče da budu njihovi stanari jer je omogućena sva namenska infrastruktura kao i pouzdani izvori električne energije, vode i gasa. Svaki prostor unutar parka može biti prilagođen i podređen željama stanara.Uticaj industrijskih parkova se ogledaju i u činjenici da znatno unapređuju zemlju u kojoj se nalaze usvajanjem novih tehnologija, praćenjem svetskih industrijskih trendova i stvaranjem podsticajnog orkuženja.Proizvođači uvek imaju izbora da zakupe neki od postojećih prostora unutar parka ili da zatraže da za njihove potrebe bude izgrađen specifičan i prilagođen prostor. Za koju god opciju da se odluče, uživaće iste pogodnosti kao i svi ostali stanari parka.Kako slobodne zone utiču na industrijske parkove?Slobodne zone i industrijski parkovi imaju mnogo zajedničkih stvari. Nalaze se uglavnom u industrijskim zonama gradova, blizu železnica, luka, aerodroma i međunarodnih puteva. Oba koncepta utiču na sniženje troškova njihovih korisnika kao i pružanje raznih benefita.Podjednako dobro utiču na priliv stranih direktnih investicija, otvaranje radnih mesta i generalno na ekonomski razvoj lokalne i nacionalne ekonomije. Možemo reći da slobodne zone i industrijski parkovi čine celinu.Pošto se nalaze na relativno sličnom području i kako bi država povećala ukupni efekat parkova i slobodnih zona na ekonomiju, često se dešava da se slobodna zona (ako već nije) proširi i na teritoriju industrijskog parka.Time se za stanare, ali i za sam park otvara niz pogodnosti i novih mogućnosti. Šalje se i signal za mnoge kompanije i proizvođače da svoje poslove prenesu ili započnu u industrijskom parku, čime bi iskoristili sve pomenute benefite slobodnih zona i parkova.Na taj način se proizvođači i kompanije mogu lakše izboriti sa izazovima koji su prisutni u današnje vreme automatizacije, novih tehnologija i velike konkurencije u proizvodnoj i drugim industrijama.Industrijski park Pobeda je odnedavno postao deo slobodne zone Novi Sad čime su stvoreni uslovi za dodatni priliv stranih investicija i značajan privredni rast čitave zemlje. Ostvarena je velika poslovna šansa za sam park ali i za sve aktuelne i potencijalne stanare.Pobeda je ovim činom postala jedan od retkih industrijskih parkova u zemlji koji može da pruži zakupcima logističke i proizvodne kapacitete ali i skladišne i kancelarijske prostore, omogućavajući im tako da unaprede posao i steknu veću konkurentsku prednost.