Zakaži posetu
PREUZMI BROŠURU

Izazovi sa kojima se suočavaju proizvodne industrije

Izazovi sa kojima se suočavaju proizvodne industrije

Nove tehnologije u proizvodnji i velika konkurencija su samo deo izazova sa kojima se suočavaju proizvodne industrije, a pojava pandemije poslednjih godina pokazala je dodatnu važnost prilagođavanja na promene izazvane globalnom krizom.

Automatizacija i primena robota u proizvodnim procesima

Nove tehnologije i automatizacija proizvodnih procesa već godinama transformišu rad fabrika. To se najbolje vidi kroz oslobađanje radnika od repetitivnih poslova, povećanje efikasnosti, sigurnosti, kvaliteta i kvantiteta proizvodnje, kao i kroz smanjenje troškova i rizika. Međutim, implementacija novih tehnologija je strateški mnogo veći izazov.

Brzina razvoja tehnologija često stvara konfuziju i otpor, ali automatizacija proizvodnje i uvođenje robota vodi u pravcu stvaranja pametnih fabrika i inteligentnih sistema. Iako je automatizacija uvedena da bi se radnici oslobodili od repetativnih poslova, njena direktna posledica je izloženost podataka u sajber prostoru. U takvom okruženju, pitanje sigurnosti podataka postaje apsolutni prioritet. Stoga uvođenje savremenih sistema donosi set novih izazova koji se tiču stručnosti kadrova.

Ljudski resursi

Za osiguravanje bezbednosti svakog kompjutera i interne poslovne mreže, neophodno je imati kvalifikovano i pouzdano osoblje, što pokazuje da nijedna fabrika ne može da funkcioniše bez radnika različitih profila.

Jedno od rešenja za pronalaženje ovih resursa može biti okretanje lokalnoj zajednici i stvaranje partnerskih odnosa sa organizacijama i obrazovnim institucijama kako bi se planski radilo na profilisanju kadrova za kojima postoji potreba. To je posebno pogodno raditi u sredinama koje raspolažu sa velikim brojem stanovništva kao i obrazovnim institucijama različitih nivoa.

Organizacija rada

Uz pandemiju i konkurenciju shvatamo značaj odgovora organizacije na spoljne promene. U tako surovim uslovima neophodno je primeniti nove načine organizacije rada, među kojima se agilna organizacija pokazala kao najdelotvornija.

Agilna organizacija podrazumeva modularan način proizvodnje koji omogućava brze i lake izmene, brzu proizvodnju i visok nivo prilagodljivosti potrebama rada. Takođe, agilna proizvodnja obuhvata i tehnologiju kao svoj sastavni deo tako da je veoma primenljiva u modernoj proizvodnji, posebno ako je okrenuta ka transformaciji u pametnu fabriku.

Lanac snabdevanja

Snabdevanje je oduvek bila karika koja povezuje celo poslovanje i čiji prekidi ugrožavaju kompletan biznis. Tokom pandemije pokazalo se do koje mere je to tačno, posebno zbog zavisnosti od sirovina koje stižu sa različitih krajeva sveta.

Proizvođači koji su se okrenuli korišenju lokalnih resursa za snabdevanje sirovinama i primenili agilan model proizvodnje, uspeli su da se prilagode novoj situaciji, unaprede svoje poslovanje i prevaziđu izazove tokom 2020. i 2021. godine.

Bez obzira na težak period, pokazalo se da proizvodne industrije imaju puno snage i spremnosti da pronađu bolja i novija rešenja. Među njima su i industrijski parkovi koji pružaju sve uslove za pokretanje i razvoj proizvodnje, kao i lako prilagođavanje izazovima u poslovanju.

Industrijski park Pobeda smešten na samo 3 km od centra Novog Sada predstavlja idealno rešenje za razvoj uspešne proizvodnje. Raznovrsni kapaciteti omogućavaju da na jednom mestu organizujete proizvodnju, skladištenje i administraciju. Još važnije u parku Pobeda imate mogućnost proširivanja kapaciteta i izgradnju bulit-to-suit rešenja prilagođenog potrebama vašeg biznisa.